Eures-pannonia

 

Az osztrák-magyar határrégió munkaügyi információs portálja

​A "Munkaadók brosúrája" című kétnyelvű on-line információs kiadvány egyrészt a "Személyügyi vezetői hálózat" számára készült, másrészt minden olyan HR szakembernek, a régió munkaadóinak és vállalatainak is, akiknek megbízható információra van szüksége a határmenti foglalkoztatást illetően. A kiadványt 2011 májusában hoztuk nyilvánosságra.

A brosúrát a magyar (akkori nevén) Foglalkoztatási Hivatal megbízásából a bécsi Ipartudományi Intézet állította össze.

A tartalomból:

Átmeneti rendelkezések megszűnése

Ausztriában 2011 május elsejétől Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia állampolgárai teljes szabadságot élveznek az osztrák munkaerőpiacon. Ezen országok állampolgárai számára megszűnnek az eddig védett területekre vonatkozó korlátozások is.

Alkalmazandó munka- és szociális jog - általános EU szabályok

Alkalmazandó munkajog – általános rendelkezések

Alapvetően az EU-tagországokban a munkáltatók és a munkavállalók olyan tevékenységnél, amelynek elégséges külföldi vonatkozása van, a foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazandó munkajogot maguk választhatják meg.

Társadalombiztosítási ellátási igények - általános szabályok

Az ellátási igények esetében megkülönböztetjük a pénzbeli és a természetbeni ellátásokat. Pénzbeli ellátásokat (pl. betegség, terhesség esetén) alapvetően annak az államnak a joga szerint fizetik ki, amely a biztosításra nézve hatáskörrel rendelkezik.

Betegség esetén nyújtott szolgáltatások

A munkavállaló megbetegedése esetén a munkaadó továbbra is köteles a keresőképtelenség első 15 napjára a munkavállaló számára fizetést folyósítani, melynek nagysága a távolléti díj 70%-ának felel meg. Miután a 15 nap letelt és a betegség továbbra is fennáll, a munkavállaló táppénzre jogosult a mindenkori betegbiztosító intézettől.

Ellátások munkahelyi balesetek és foglalkozás gyakorlásából eredő betegségek esetén

Minden természetbeni ellátásra vonatkozóan mint az orvosi kezelés és gyógyszerek, a lakóhely szerinti állam az illetékes. Ha egy munkavállaló ott nem biztosított, akkor a biztosítójától DA1 dokumentumot a baleset vagy a betegség részleteivel és abban az országban, ahol él vagy tartózkodik az illetékes biztosítási szervnek be kell mutatnia.

Munkanélküli biztosítási alapból eredő ellátások (munkanélküli segély)

A munkanélküli biztosítási alapból eredő ellátások esetében alapvetően az az állam rendelkezik hatáskörrel, amelyben a foglalkoztatás történt. A munkanélküli segély számításánál a más EU-tagállamokban (+ EGT és Svájc) megszerzett biztosítási időszakokat is figyelembe kell venni.

Nyugdíjbiztosításból eredő ellátások

A nyugdíjbiztosításból eredő igényeknél az EU-ban (az EGT területén és Svájcban is) alapvetően az a szabály érvényesül, hogy minden EU-s országbeli állampolgár, abból az országból, ahol legalább egy évig volt biztosítva, öregségi nyugdíjat kap, amennyiben az adott ország jogszabályi előírásai szerint már elérte a nyugdíjkorhatárt.

Magyar munkavállalók Ausztriában

Alkalmazandó munkajog
Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló nem köt ki joghatóságot, a foglalkoztatási jogviszony az osztrák munkajog hatálya alá tartozik. Ha a magyar munkajog alkalmazását kötik ki, az osztrák munkajog kötelező erejű rendelkezései akkor is érvényesülnek.

Osztrák munkavállalók Magyarországon

Az osztrák állampolgárok magyarországi foglalkoztatása 2011. április 30-ig engedélyköteles volt. Ezen engedélykötelességet 2011. május 1-jével megszüntették, viszont a foglalkoztatás regisztrálása a magyar munkaerőpiaci adminisztrációnál, úgy mint korábban, továbbra is kötelező Magyarországon.

Ingázók

Az ingázók olyan külföldiek, akik lakóhellyel egy szomszédos országban rendelkeznek, ahová naponta vagy legalább egyszer hetente visszatérnek és szakmai tevékenységük végzése céljából közvetlenül ezzel az állammal határos osztrák politikai járásban, vagy Eisenstadt vagy Rust városában tartózkodnak.

Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása

(AUT) A harmadik országbeli állampolgárok olyan személyek, akik nem EGT-tagország vagy Svájc állampolgárai. Az Ausztriába történő beutazáshoz és tartózkodáshoz engedélyre van szükségük, amely általában vízum formájában kérelmezendő. Vízum nélküli beutazás csak kétoldalú egyezmények alapján lehetséges, amelyek ezt lehetővé teszik.

Gyakornokok foglalkoztatása

A gyakornoki egyezmény Ausztria és Magyarország között az átmeneti rendelkezések megszűnésével 2011.04.30-án megszűnt. 2011. május elsejétől azokra, akik gyakorlatot szeretnének Ausztriában teljesíteni, az érvényben lévő általános rendelkezések vonatkoznak.

Munkavállalók kiküldetése

Kiküldetés akkor áll fenn, ha a munkavállalót a munkáltatója egy másk tagállamba küldi, hogy ott számára átmenetileg egy tevékenységet elvégezzen.

2011. május