Eures-pannonia

 

Az osztrák-magyar határrégió munkaügyi információs portálja

2011. május 1. óta nincsen szükség munkavállalási engedélyre.
A munkahelykeresés során a legfontosabb információforrások a napilapok apróhirdetései, az online-állásbörzék, az állami és magán munkaközvetítők. Egész Európára vonatkozó állás-és képzési kínálatot valamint további hasznos információt az Európai Bizottság EURES-portálján keresztül az alábbi internetcímen talál: www.europa.eu.int/EURES. Amennyiben Ön magyar munkavállaló, de Ausztriában szeretne dolgozni, úgy legjobb felkeresni egy magyar vagy egy osztrák EURES-tanácsadót, ill. az osztrák munkaügyi központ állásbörzéjét (honlapunkon az "Álláslehetőségek Ausztriában" menüpont alatt).
Ausztriában a tévhittel ellentétben a lehetőségek tárháza egyáltalán nem végtelen. Főként a vendéglátás és a turizmus területére keresnek dolgozókat a munkáltatók, de az építőiparban, a mezőgazdaságban és a gépipari területeken is számos álláslehetőség van, nem beszélve a feldolgozóiparról és a szolgáltatószektorról. Szaktudás és egyéb speciális készségek nélkül leginkább szobalányként, konyhai kisegítőként illetve betegápólóként a legegyszerűbb elhelyezkedni.
Először mindenképpen érdeklődjön e-mail-ben, levélben, illetve telefonon keresztül. Majd ezután a munkáltatóval egyeztesse a további lépéseket.
A hirdetések döntő többségét német nyelven adják fel.
Természetesen a nyelvvizsga előnyt jelent, de nem a bizonyítvány megléte a legfontosabb feltétele az ausztriai munkavállalásnak, hanem, hogy értsd az adott nyelvet!
Szükséges min. egy középfokú német nyelvtudás a munkavállaló saját érdekében, hogy értse a rá vonatkozó jogi feltételeket, de el tudjon igazodni a szakmájában is.
Az esetek túlnyomó többségében nem. Bizonyos munkakörök esetén van arra lehetőség, hogy nyelvtudás nélkül is alkalmazzák a munkavállalót, viszont ebben az esetben teljesen ki lesz szolgáltatva a munkáltatójának. Ilyen helyzetekben gyakran csorbulhatnak a munkavállalók jogai és érdekei.
Igen. Az Unióban egységes Europass önéletrajz egy rugalmas formanyomtatvány, amely a megszokott önéletrajzi formátumot követi, kiegészítve azt további információk lehetőségével. Az Europass önéletrajz 26 nyelven ingyenesen letölthető az internetről, vagy online kitölthető: europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
Az önéletrajz mellé mindig csatolni kell a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumokat, illetve ajánlólevelet és referenciákat is (fordítással együtt). A mellékelt dokumentumok mindig másolatok legyenek!
A kiválasztott bankban bizonyítani kell a személyazonosságot, ehhez útlevél, személyigazolvány, vagy jogosítvány, állandó tartózkodás esetén lakcímkártya (Meldezettel) szükséges.
A munkáltató köteles a munkábaállást követő 3 napon belül átadni a bejelentés igazolását a munkavállalónak. Amennyiben ez nem történik meg, valószínűsíthető, hogy a munkáltató nem jelentette be hivatalosan. Ha a munkáltató kézhez kap egy igazolást, viszont cégszerű pecsét és aláírás nem szerepel rajta, abban az esetben szintén nem történt meg a munkavállaló bejelentése.
Annak az államnak az adójoga érvényes, amelyben dolgoznak: az osztrák jövedelmeik után Ausztriában a normál személyi jövedelemadó-kulcsok szerint adóznak. Magyarországon ezen jövedelmek után nem kell adózni, de az összjövedelem megállapításánál figyelembe veszik azokat.
A családi pótlékot a lakhely, illetve a munkahely szerint illetékes adóhivatalnál kell kérvényezni, és a folyósítás is innen történik.
Betegszabadság esetén a munkaadó korlátozott időre tovább fizeti a munkabért.
Alapvetően két eset lehetséges: Az egyik az, amikor a család tagjai két különböző országban dolgoznak, vagy egyikük mondjuk Ausztriában, a másik pedig Magyarországon, miközben a család lakhelye Magyarországon található. A területi elv alapján az ország köteles a családi pótlék fizetésére, amelyben a gyermek állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye található. Esetünkben a családi pótlékot Magyarországon kell igényelni. A családi pótlékot a gyermek lakhelye szerint illetékes Államkincstár folyósítja. A jogosultak azonban a különbözet kiutalását igényelhetik Ausztriában, ha a családi pótlék összege ott magasabb. Ha mindkét szülő Ausztriában dolgozik, vagy ha az egyik szülő Ausztriában dolgozik, a másik pedig a lakóhely szerinti országban nem dolgozik (háztartásbeli) és a család Magyarországon lakik, úgy a biztosítási elv érvényes: az ellátást elsődlegesen annak az államnak kell biztosítania, amelyben a jogosult kereső tevékenységet folytat. Ebben az esetben a család Magyarországon nem jogosult a családi pótlékra, hanem azt Ausztriában kell igénybe vennie.
A biztosítás alapja az érintett Ausztriában folytatott kereső tevékenysége, aminek alapján Ausztriában, de Magyarországon is igénybe veheti a betegbiztosító szolgáltatásait. Ha az Ausztriában biztosított személy lakhelyén szeretne orvoshoz menni vagy más egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, úgy először a foglalkoztatási ország betegbiztosítójához kell fordulni, és kérni az E106-os nyomtatvány kitöltését. A nyomtatványra a lakóhely szerinti állam betegbiztosítójának van szükség.
A területi elv alapján a határmenti ingázók munkanélküliség esetén a lakhely szerinti országban kapnak munkanélküli ellátást.
Munkanélküli segélyt kaphat, aki legalább 26 hétig alkalmazásban állt az utóbbi 12 hónap során (26 év alattiak esetében) • legalább 52 hétig alkalmazásban állt az utóbbi 2 év során (26 év fölöttiek első kérelme esetén) • legalább 28 hétig alkalmazásban állt az utóbbi egy év során (újabb kérelmek esetén) A hatályos korlátozások értelmében, nem jogosult munkanélküli segélyre az a személy, aki az újonnan csatlakozott tagországok valamelyikének állampolgára (Málta és Ciprus kivételével), ha korábban szezonális munkára alkalmazták.
Az osztrák munkanélküli segély összege a nettó napi kereset 55 százaléka, és általában 20 héten keresztül folyósítják. Magyarországon az álláskeresési járadék összegét az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkereset alapulvételével kell kiszámítani. Több munkaadó esetén valamennyi munkaadónál elért átlagkeresetet kell figyelembe venni. Az álláskeresési támogatás folyósítása két szakaszra tagolódik. Az első szakaszban – amely a folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart – a támogatás összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka. A megállapítható támogatás alsó és felső határa az évenként emelkedő minimálbérhez igazodik. A járadék alsó határa megegyezik a minimálbér 60 százalékával, a felső határ pedig a minimálbér 120 százaléka. A folyósítás második szakaszában ez az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka. Ha az álláskereső korábbi átlagkeresete az álláskeresési járadék alsó határánál alacsonyabb, az álláskeresési járadék összege a folyósítási időtartam mindkét szakaszában az átlagkeresettel megegyezik.
A felek maximum 1 hónap próbaidőben állapodhatnak meg. Sok kollektív szerződés a munkaviszony kezdetén külön megállapodás nélkül előirányoz próbaidőt. A próbaidő alatt a munkaviszonyt mindkét fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
A törvény szerint a teljes munkaidő napi 8 illetve heti 40 óra, ettől azonban bizonyos feltételek mellett el lehet térni.
Azok a munkavállalók, akik több mint 20 km távolságban laknak munkahelyüktől, ráfordításként ingázói átalányt is igénybe vehetnek.
Január 1., január 6., május 1., augusztus 15., október 26., november 1., december 8., és december 25-26.
Kiküldetésnek minősül, ha a munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Feltétel, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze a munkáját. (Mt. 105. §) Kirendelésnek minősül, ha a munkavállalót a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezi a munkáltató. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, a.) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy b.) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy c.) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással. Figyelem! Ha a munkavállaló kirendelése ellenérték mellett történik, akkor nem kirendelésről, hanem munkaerő-kölcsönzésről van szó. További információt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján a http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16380&articleID=31706&ctag=articlelist&iid=1 oldalon talál.
Az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (Österreichischer Gewerkschaftsbund) és a Munkavállalói Kamara (Kammer für Arbeiter und Angestellte – AK) együtt képviselik a munkavállalók szociális, gazdasági, szakmai és kulturális érdekeit Ausztriában. Az „IGR – Jövő a határtérségben” projekt Eisenstadt, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart és Güssing városokban magyar nyelvű jogi tanácsadást működtet.