Eures-pannonia

 

Az osztrák-magyar határrégió munkaügyi információs portálja

A kollektív szerződés egy megállapodás, amelyről a szakszervezetek évente folytatnak egyeztetéseket a munkáltatói oldallal (gazdasági kamarákkal) egy adott ágazat munkavállalóinak érdekében.

A kollektív szerződés

  • meghatározza adott ágazat munkavállalóinak minimálbérét és munkakörülményeit,  
  • megakadályozza a munkavállaló hátrányos megkülönböztethetőségét, 
  • biztosítja a munkáltatók és munkavállalók közötti egyenlő erőviszonyokat, és 
  • azonos versenyfeltételeket teremt adott ágazat vállalatai között.

A kollektív szerződések azon munkavállalók esetében is érvényesek, amelyek nem rendelkeznek érdekképviselettel (ún. Külső hatás, § 12 ArbVG). Munkáltatói oldalon a kötelező gazdasági kamarai tagság miatt szinte minden munkáltatót köt valamilyen kollektív szerződés. Egy kollektív szerződés nagy része irányelv jellegű (§ 11 ArbVG), vagyis törvényi erejű, kivéve a kötelmi jogra vonatkozó részt, amelyet a szerződés maga szabályoz, például hatályba lépés napja és időtartama. Amennyiben a hatályba lépésre vonatkozó információk nem kerültek meghatározásra, akkor a kollektív szerződés a hivatalos közlönyben (Wiener Zeitung) történő közzétételt követő napon lép életbe.  

A kollektív szerződés törvényben meg nem határozott jogosultságokat szabályoz. A szabadságra járó, vagy a karácsonyi jutalék törvényben nincs garantálva, e vívmányokat a szakszervezetek harcolták ki kollektív szerződésekkel.

Ausztriában például nem létezik jogilag garantált minimálbér. Az egyes ágazatokban hatályos minimálbérekről a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezetek folytatnak tárgyalásokat a munkáltatókkal. A kollektív szerződésekbe foglalt minimális rendelkezések adott iparág minden munkavállalójára kiterjednek, ezáltal a munkavállalók védettséget élveznek a kizsákmányolással és bérdömpinggel szemben. 

Az ausztriai szakszervezetek évente több mint 450 kollektív szerződést kötnek. 

Minél nagyobb a szakszervezeti tagok száma egy iparágon belül, annál kedvezőbb kollektív szerződés érvényes az adott ágazatban.
Az erős tagokkal rendelkező szakszervezetek jobb tárgyalási pozícióban vannak a munkáltatókkal szemben és ezáltal előnyösebb kollektív szerződést képesek a saját ágazatukban alkalmazott munkavállalók számára kötni. (A fémiparban foglalkoztatott munkavállalók például sokkal kedvezőbb kollektív szerződéssel rendelkeznek, mind a vendéglátóipari alkalmazottak.)

Az Ausztriában hatályos kollektív szerződések listáját a következő linken érheti el: www.kollektivvertrag.at