Eures-pannonia

 

Az osztrák-magyar határrégió munkaügyi információs portálja

Óvoda és iskola előtti képzés: A 3-6 év közötti gyermekek nagy többsége óvodába jár. Az óvodai ellátás költségtérítéses, de a szociális helyzettől függően a térítési díjat elengedhetik, illetve csökkenthetik. Az óvodai helyekre 1-2 évvel a gyermek elhelyezése előtt érdemes jelentkezni.

Alapfokú, ill. alsó középfokú képzés: Ausztriában a kötelező oktatás általános és szakképzési részre osztható. A kötelező oktatás azon év szeptember 1-jén kezdődik, amelyben a gyermek betöltötte hatodik életévét. Iskolaköteles minden 6 és 15 év közötti gyermek. Minden gyermeknek, aki 6 hónapnál tovább tartózkodik Ausztriában, kötelező iskolába járnia.

A kötelező oktatás három részből áll:

  • - Általános képzés (1-4. osztályig, általános iskola alsó tagozat)
  • - Alsó középfokú oktatás (5-8 osztályig, általános iskola felső tagozat, ill. középiskolai alsó tagozat)
  • - Kilencedik osztály (technikumban vagy a középiskola felső tagozatának első osztályában teljesíthető)

 

 

Felső középfokú képzés: A középiskolai oktatás kétféle intézményben történhet:

  • „Hauptschule” – általános oktatás, három választható fakultációval: német, matematika vagy idegen nyelv (legtöbbször angol),
  • illetve az „Allgemeinbildende höhere Schule (AhS)”– ez egy négyéves alsó és egy négy éves felső tagozatra osztható, amely végén érettségi vizsgát kell tenni. Az AhS alsó tagozatának három fajtája van: a gimnázium, amelyben az idegen nyelveken van a hangsúly, a reálgimnázium, ahol a természettudományok és a matematika a fontosabbak, és a közgazdasági reálgimnázium, ahol a közgazdaságtan és a társadalomtudományok állnak a középpontban.

A középiskolák első két évében a tanterv egyforma, a specializációk a felső tagozatban választhatók ki. Térítési díj nincs, minden állami iskola ingyenes, a diákoknak a közlekedésért és a tankönyvekért kell fizetniük.

Felsőoktatás: A felsőfokú intézményekbe való felvétel alapkövetelménye a sikeres érettségi vizsga. A felsőfokú oktatás az osztrák, EU illetve EGT állampolgárok részére ingyenes.

Ausztriában négyféle felsőfokú intézményt különböztetnek meg: egyetemet, vallási főiskolát, művészeti főiskolát és szakfőiskolát. Az egyetemeken és főiskolákon négy szemeszteren keresztül alapoktatás (BA) folyik, melyet alapvizsgával kell lezárni. A következő 4-6 szemeszterben kezdődik a specializáció, amely végén a diákok megkapják MA (Master of Arts) fokozatukat. Az egyetemi oktatás október 1-én kezdődik és június végéig tart.

További információ: www.bmukk.gv.at

Forrás: www.euroguidance.hu 

 

Ösztöndíjak: Az Ausztriában tanulni kívánó külföldi diákok számos ösztöndíjra tudnak pályázni. Az „Österreichischer Austauschdienst” (Austrian Exchange Service) weboldalán szakterület, régió vagy képzési szint szerint lehet böngészni a rendelkezésre álló ösztöndíjak között.

További információ: www.oead.at