Eures-pannonia

 

Az osztrák-magyar határrégió munkaügyi információs portálja

Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttműködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, melyek a munkaerő-piac különböző területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek működését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben 

 

ENNEK MEGFELELŐEN AZ EURES-T PANNONIA:

  • elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját;
  • tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban;
  • a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerő toborzását;
  • létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévő kommunikációs rendszert;
  • megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és munkaerő-piaci monitoring” rendszert.

Keretegyezmény letöltése

 

Eures-T Pannonia

Az EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, valamint minden olyan polgár számára hasznos, aki ki szeretné használni a személyek szabad áramlásának elve által nyújtott lehetőségeket.

Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia, Izland, Liechtenstein) országaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttműködési hálózatként. Svájc is részt vesz az EURES-együttműködésben. Az EURES hálózat tagjainak és partnerszervezeteinek egyesített erőforrásai biztosítják, hogy a hálózat minőségi szolgáltatásokat nyújtson a munkavállalók és munkaadók számára.

Az EURES hálózatában Európa-szerte jelenleg több mint 850 EURES tanácsadó dolgozik, akik napi kapcsolatban vannak az álláskeresőkkel és a munkáltatókkal egész Európában.

Az EURES szerepe a határon átívelő régiókat illetően rendkívül fontos azon határon túli ingázáshoz kapcsolódó problémák megoldásában, és a velük kapcsolatos tájékoztatásban, amelyekkel a munkavállalók és munkaadók szembesülhetnek.

Néhány videó az EURES működéséről

 

 

Elnök

DR. INGRID PUSCHAUTZ - MEIDL

EURES - T PANNONIA ELNÖKE

Az Irányító Bizottság tagjai közül a tagság elnököt választ. Az elnök képviseli a Társulást a nyilvánosság előtt, a koordinátorral együttesen felelős az Irányító Bizottság üléseinek előkészítéséért és a napirendi pontok összeállításáért, valamint összehívja és vezeti az ülést. Az Irányító Bizottság egyéb feladatokkal is megbízhatja az elnököt.

Az EURES-T Pannonia elnöki posztját Dr. Ingrid Puschautz-Meidl asszony, az IV Burgenland ügyvezetője tölti be 2009 óta.

Önéletrajz

 

Irányító Bizottság

Az Irányító Bizottság az EURES-T Pannonia fő döntéshozó szerve. Az Irányító Bizottság fogalmazza meg a partnerség stratégiáját és feladatait, határozza meg a prioritásokat, valamint hagyja jóvá az éves tevékenységi- és pénzügyi tervet.

A 8 fős Irányító Bizottságban a partnerszervezetek (központi és regionális/megyei munkaügyi hatóságok, szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseletek) mindegyike képviselteti magát rotációs rendszerben.